top of page
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Corinna Hasofferett: Writer, Publisher at HudnaPress
קורינה: סופרת, מוציאה לאור, הופכת עולמות.
Corinna-at-Leding-reading.gif
התגלות
(פרק אחרון ב׳סודות׳', קטע).
23 דצמבר 1962
 
אתמול מלאו חודשיים לנישואינו. ישבתי אצל הוריו על המחצלת בדיוואן.  נכנס סלים, עייף מטרחת אנשים בבית המועצה.
    
"נו, סיואר," דחק בי שאקום.  שנלך.
 קמתי, מחקה את קולו, "נו סלים."  בצחוק.
    
רק יצאנו, חבט על ראשי:
  
 "איך את מדברת אליי, כמו אל ילד.  לפני ההורים שלי.  שלא לתת לי כבוד."
 רציתי להרוג אותו.  פרצתי מתוך ידיו אל החשכה. 
 
בחלונות הכפר הקיפה הילה כחלחלה משפחות-משפחות.  מוטב כבר מנזר או משפחה אומנת.  גררתי רגליים שרוטות אל השדה.  גשם החל לרדת, הפך לברד.  עיסת בוץ מן הרגבים דבקה בסוליות.  נכשלתי לצדו של צריף הפח במקשאה.  הירח, כלב רטוב, בא והלחית על פניי. 
מן הכפר נשבה קריאה מסתלסלת, כעשן חאבאזה האופה לנו לחם וחום, בואו אל התפילה. 
אלוהים הוא גדול. 
וסלים מפציר ומכה חליפות.  עד שחידש את נדרו, ברד מתנפל על גג הצריף. 
ידעתי, עצב, זה כל מקור החום. וגם, החלישוני חודשי הפינוק. 
נקרע מעליי כשמלה רטובה הכוח שכל השנים, מחוץ למעגל. 
 "זה הפרק השלישי מתוך ‘סודות' שאני קורא.  לא קורא, שותה בצימאון גדול.
 מזמן לא הרוו אותי ככה מלים והותירו אותי  צמא.  עוד לא ברורה לי כמובן תמונת הפאזל, אבל  משהו מתחיל להתגבש בדמיון. ואני כמובן אקנה  את הספר, כי אני מוכרח  לקרוא עוד.  גם מתוך  סקרנות, איך יצטרף הכל, אבל בעיקר מפני  ששפת הכתיבה שלך נפלאה בעיניי ומזכירה לי, כמו בחלום, משהו שמזמן נשכח כאן בארץ מכבירי הספרים והמלל.”  בוסמט
Heading 6
bottom of page