top of page

משלוחים

מדיניות המשלוחים באתר זה שיוויונית: כל הקונה שני ספרים ומעלה, זוכה למשלוח חינם.

 

אך בשל היות האתר חדש והספרים ראויים, יש הדורשים את הרף להרים ולקיים משלוח חינם מחמישה ספרים ומעלה דווקא!

מאידך, בשל היות האתר חדש והספרים ראויים, הוכרע: כל הקונה ספר אחד, או שניים, או חמישה, יקבלו את היחיד כמו את הרבים, במשלוח חינם.

הצעות לשיפורים תתקבלנה בחיוך.

מדיניות החזרים

אנחנו מודים לך על שבחרת להחזיר את הספר למקומו ליד המיטה, כדי לחזור ולקרוא בו בהנאה מוכפלת.

bottom of page